Businessplan Connectr

Er ligt een enorme verduurzamingsopgave, terwijl in Gelderland reeds een sterk energy cluster aanwezig is. Connectr wil dat cluster versterken en laten groeien, en zo een bijdrage leveren aan de energietransitie, regionale economie en human capital agenda.

Met dat doel bundelt Connectr – Energy innovation de kracht van bedrijven, kennisinstellingen en de overheid.

In het in oktober aan de initiatiefnemers overhandigde businessplan, schetsen we het meerjarenperspectief – waarbij er tot 2025 in totaal 141,75 miljoen euro door de triple helix-partners wordt ingebracht – en beschrijven we waarmee we in 2021 concreet willen starten.

Opdrachtgever: Connectr – Energy innovation
In samenwerking met: Stichting Kiemt, Oost NL, HAN, IPKW
Mijn bijdrage: Schrijven, redigeren en coördineren