Webteksten HAN

Bij de HAN zijn onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via praktijkgericht onderzoek ontwikkelen lectoren en onderzoekers kennis met en over die beroepspraktijk. Over wat wel en niet werkt, en waarom.

Opdrachtgever: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Mijn bijdrage: Webteksten onderzoekspagina’s