Deelname-document Gulden Feniks

Een stad is nooit af, dus wanneer schrijf je je met De Nieuwe Stad in voor de NRP Gulden Feniks? Nu dus, in 2020. Nu alle stedenbouwkundige uitgangspunten zijn gedefinieerd, de herontwikkeling van bestaande bouw vrijwel is voltooid en de eerste nieuwbouw is gerealiseerd. Nu het gebied verbonden is en we ons weer meer omdraaien naar buiten toe.

De inzending had succes: De Nieuwe Stad won in de categorie Gebiedstransformatie. “We hebben zelden zo’n sterke combinatie van koopmanschap en vakmanschap aangetroffen”, aldus de jury. “De Nieuwe Stad is een ‘game changer’. De gehele aanpak en de kwaliteit waartoe deze aanpak leidt, staat voor een mentaliteitsverandering bij gebiedsontwikkeling. De jury vindt dat De Nieuwe Stad haar naam recht doet met de vernieuwende manier van gebiedsontwikkeling, die daadwerkelijk heeft geresulteerd in een innovatief stukje stad.”

Opdrachtgever: De Nieuwe Stad
Mijn bijdrage: Deelnametekst, advies en uitingen jurybezoek