Webteksten Prisma

Prisma biedt huisartsen direct toegang tot specialistische kennis. Binnen de Siilo-app kun je met Prisma de kennisbank doorzoeken of een meedenkconsult posten.

Ambitiedocument Lifeport

Lifeport is de sterke economische profilering van de regio. Het is een groot Gelders innovatienetwerk, van waaruit wordt gewerkt aan…

Infographic Prisma

Door samen te werken en kennis te delen, kunnen we meer bereiken. In deze infographic deelt Prisma wat volgens huisartsen en specialisten de meerwaarde is van het netwerk.

Communicatie AI-hub

AI-hub Oost-Nederland is er voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de regio die op nationale of internationale schaal met AI (willen) werken. De hub verbindt en ondersteunt AI-toepassingen voor een beter, duurzamer en gezonder leven.

Energy Roadmap IPKW

Hoe kan een bedrijventerrein in 2050 alleen nog lokaal opgewekte duurzame energie gebruiken? Welke bronnen worden als eerste ingezet, welke worden vermeden en wat zijn alternatieve scenario’s?

Website Connectr

Gelderland heeft een sterk energy cluster. Door te zorgen voor dynamiek en groei van dit cluster, draagt Connectr bij aan de energietransitie, de regionale economie en de human capital agenda. De kracht ligt in het uitvoerende niveau: nieuwe ideeën worden vanuit Connectr direct getest en in de praktijk gebracht, en kunnen van daaruit groeien.