Webteksten HAN

Bij de HAN zijn onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via praktijkgericht onderzoek ontwikkelen lectoren en onderzoekers kennis…