Visiedocument AI for Life Center

Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van het AI for Life Center: een plek en netwerkorganisatie waar AI-toepassingen uit de regio worden verbonden en zichtbaar worden gemaakt.

In een visiedocument wordt beschreven waarom en binnen welke context er een AI for Life Center wordt gestart, wat de meerwaarde van het centrum is en wat de positionering is ten opzichte van andere regionale, nationale en internationale initiatieven.

Opdrachtgever: The Economic Board
Mijn bijdrage: Tekst Visiedocument