Energy Roadmap IPKW

Hoe kan een bedrijventerrein in 2050 alleen nog lokaal opgewekte duurzame energie gebruiken? Welke bronnen worden als eerste ingezet, welke worden vermeden en wat zijn alternatieve scenario’s?

Bedrijventerreinen en werklocaties zijn goed voor circa een kwart van het totale energieverbruik in Nederland. Industriepark Kleefse Waard (IPKW) wil in 2050 alleen nog lokaal opgewekte duurzame energie gebruiken. Om te laten zien hoe ze dat doel kunnen halen en in welke projecten er geïnvesteerd moet worden, hebben we deze Energy Roadmap gemaakt.

Opdrachtgever: IPKW
Mijn bijdrage: Samenstelling en tekst