Videoscript Rabobank

Als coöperatieve bank wil de Rabobank meerwaarde creëren voor de gemeenschap. Ze willen een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn, en zo de regio sterker maken.

Er is onderzoek gedaan naar wat er speelt in de regio en waar behoefte aan is. Welke uitdagingen en kansen liggen er? En hoe gaan we om met de economische en demografische ontwikkelingen? De conclusie was dat kansrijke initiatieven erg versnipperd zijn en dat we bestaande krachten beter kunnen benutten. Er gebeurt veel dat alleen door het hele gebied oplosbaar is, en niet door afzonderlijke partijen.

Opdrachtgever: Rabobank Arnhem en Omstreken
In samenwerking met: Lagom Collective
Mijn bijdrage: Tekst videoscript