Videoscript Nederlandse Corridors

De leidende positie van de Rotterdamse haven en van de internationale goederencorridor in Nederland, bestaande uit spoor-, weg- en waterverbindingen, staat onder druk. De wereldwijde concurrentie neemt toe, terwijl de beschikbare ruimte afneemt. Economische centra verschuiven en er ontstaan nieuwe transportroutes.

Investeringen van overheden richten zich tot nu toe vooral op infrastructuur, worden los van elkaar ingezet of zijn niet toereikend. Tegelijkertijd hebben we te maken met grote maatschappelijke opgaven, waarvan de energietransitie een van de belangrijkste is: binnen afzienbare tijd zullen de Nederlandse industrie en de logistieke sector emissievrij moeten zijn ingericht. Milieu- en klimaatvoorwaarden worden dan ook steeds verder aangescherpt.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
In samenwerking met: Lagom Collective, Studio Hands
Mijn bijdrage: Interviews, tekst videoscript