Planvorming VasimEvents


Met de exploitatie en het beheer van Evenementenhal De Vasim in Nijmegen wil VasimEvents het gebouw en buitenterrein verder ontwikkelen tot dé plek voor evenementen in de regio en tot een gebied met grootstedelijke uitstraling.

Kwaliteit en creativiteit ontstaan door samen te werken. Vanuit die overtuiging wil VasimEvents graag een faciliterende rol spelen voor partijen die iets in of rond De Vasim willen organiseren.

Om te kunnen bepalen of de ambitie en ingezette koers haalbaar zijn, heeft het NYMA Ontwikkelteam een open oproep gedaan aan potentiële ondernemers. Met de oproep zijn ondernemers gevraagd hun ideeën en plannen bekend te maken.

Opdrachtgever: Drift, HonigEvents, One For The Road
Mijn bijdrage: Planvorming, advies