Ambitiedocument Lifeport

Lifeport is de sterke economische profilering van de regio. Het is een groot Gelders innovatienetwerk, van waaruit wordt gewerkt aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken voor de huidige en toekomstige generaties.

Het ambitiedocument is een uitnodiging om verder in gesprek te gaan over het invullen en waarmaken van de ambities van Lifeport.

Opdrachtgever: The Economic Board
Mijn bijdrage: Tekst Ambitiedocument